1. Kalmarkriget

  Kalmarkriget, kriget mellan Danmark och Sverige 1611–13.
 2. Kronstadt

  Kronstadt, ryska Kronsjtadt, stad på ön Kotlin i Finska viken, Ryska federationen; 43 500 invånare (2010).
 3. Aton

  Aton, fornegyptisk beteckning för solskivan, framför allt namn på en gudom, avbildad som solskiva.
 4. Ostia

  Ostia (italienska Ostia Antica), det antika Roms hamnstad, belägen ca 18 km sydväst om Rom.
 5. Huai He

  Huai He, flod i mellersta Kina mellan de större floderna Chang Jiang och Huang He (Gula floden); 1 000 km lång, 270 000 km 2 avrinningsområde.
 6. knuttimring

  knuttimring, byggnadsteknik med liggande timmer.
 7. komer

  komer, tidigare kallade syrjäner, tillsammans med udmurter och komi-permjaker den permiska grenen bland de finsk-ugriska folken i Ryska federationen.
 8. Avaskär

  Avaskär, senmedeltida stad i nordöstra Blekinge.
 9. bräm

  bräm, spetsen av en nyanlagd fjäder hos en fågel.
 10. korståg

  korståg, benämning på de kyrkligt auktoriserade krig som under medeltiden fördes mot folk som uppfattades som den västliga katolska kyrkans fiender.