1. nykter

  nyk´ter adj. ~t nyktra ORDLED: nyktr-are
  Svensk ordbok
 2. nykterhetsloge

  nykterhetsloge, lokal avdelning inom nykterhetsrörelsens ordensväsen.
 3. nykterhetspolitik

  nykterhetspolitik, före 1960-talet vanlig benämning på alkoholpolitik.
 4. nykterhetsvård

  nykterhetsvård, tidigare kallad alkoholistvård, 1955–81 officiell benämning på hjälp till och vård av alkoholmissbrukare enligt 1954 års nykterhetsvårdslag.
 5. nykterhetsnämnd

  nykterhetsnämnd, kommunal nämnd för åtgärder enligt 1913 och 1931 års alkoholistlagar och 1954 års nykterhetsvårdslag.
 6. nykterhetsundervisning

  nykterhetsundervisning, tidigare vanlig benämning på skolornas undervisning om alkoholens verkningar, reglerad 1892 och 1928 genom särskilda cirkulär vid sidan av undervisningsplanerna, numera ingående i dessa och vanligen kallad ANT-undervisning.
 7. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen kallas organisationer där medlemmarna avstår från alkohol och droger.

 8. Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

  Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, se NBV.
 9. nykterhet

  nyk`terhet subst. ~en ORDLED: nykter-het-en
  Svensk ordbok
 10. nykterism

  nykteris´m subst. ~en ORDLED: nykter-ism-en
  Svensk ordbok