1. nyp

  nyp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nyp-et
  Svensk ordbok
 2. nyplatonism

  nyplatonism, mångskiftande, starkt spekulativ filosofisk riktning som på ett eller annat sätt anknyter till den platonska traditionen.
 3. nyprotestantism

  nyprotestantism, de former av protestantisk teologi som har präglats av upplysningen och medvetet anknyter till moderna tankeformer och till nutida vetenskap.
 4. nypon

  nypon, falsk frukt (skenfrukt) hos rosor. Den består av den köttiga, ihåliga och urnlika blombottnen, som omsluter de egentliga frukterna, vilka är nötter.
 5. nypaganism

  nypaganism, nya religionsbildningar i västerlandet vilka anknyter till förkristna traditioner, t.ex. druidism, schamanism och wicca.
 6. nypotatis

  nypotatis, detsamma som färskpotatis.
 7. nypersiska

  nypersiska, det officiella språket i Iran. Den inhemska benämningen är farsi.
 8. nypositivism

  nypositivism, annan benämning på logisk positivism.
 9. nypytagoreism

  nypytagoreism, inflytelserik filosofisk riktning under århundradena närmast efter Kristi födelse.
 10. nyponros

  nyponros, Rosa dumalis, art i familjen rosväxter.