1. nypas

  ny`pas verb nöps el. nyptes, nupits el. nypts, pres. nyps ORDLED: nyp-as SUBST.: nypande, nypning
  Svensk ordbok
 2. nypa till

  nypa till´ verb nöp nypt, pres. nyper ORDLED: nyp-er
  Svensk ordbok
 3. nyp

  nyp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nyp-et
  Svensk ordbok
 4. nypa

  1ny`pa subst. ~n nypor ORDLED: nyp-an
  Svensk ordbok
 5. nypa

  2ny`pa verb nöp, nypt äv. nupit, perf. part. nypt äv. nupen, nypta äv. nupna, pres. nyper ORDLED: nyp-er SUBST.: nypande, nypning (till 1); nyp (till 1)
  Svensk ordbok
 6. pizzicato

  pizzicato, förkortat pizz., spelsätt på t.ex. violin som innebär att strängarna knäpps med fingrarna i stället för att spelas med stråke.
 7. pincené

  pincené, glasögon utan skalmar, som hålls på plats av en fjädrande klämma över näsryggen.
 8. pincering

  pincering, beskärning eller toppning av örtartade skottspetsar hos trädgårdsväxter.
 9. pincett

  pincett, litet gripverktyg med två fjädrande skänklar.
 10. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.