1. nysa

  ny`sa verb nös äv. nyste, nyst ibl. äv. nysit el. nusit, pres. nyser ORDLED: nys-er SUBST.: nysande, nysning
  Svensk ordbok
 2. Nysa Łużycka

  Nysa Łużycka, det polska namnet på floden Neisse.
 3. ny saklighet

  ny saklighet, riktning inom olika konstarter, se nya sakligheten.
 4. nysande

  ny`sande subst. ~t ORDLED: nys-and-et
  Svensk ordbok
 5. nys

  2nys subst. ~et ORDLED: nys-et
  Svensk ordbok
 6. nys

  1nys subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. analogibildning

  analogibildning, språklig process varvid en form eller en konstruktion bildas i analogi med en annan, t.ex. när verbet lysa får preteritumformen lös i analogi med nysa: nös.
 8. nusit

  nusit se nysa
  Svensk ordbok
 9. nös

  nös se nysa
  Svensk ordbok
 10. Seychellerna

  Seychellerna, stat i västra Indiska oceanen.