1. nyskapare

  ny`skapare subst. ~n äv. nyskaparn, plur. ~, best. plur. nyskaparna ORDLED: ny--skap-ar-en
  Svensk ordbok
 2. August Strindberg

  August Strindberg var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare.
 3. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 4. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 5. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 6. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 7. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 8. konventionell

  konventionell, traditionell, inte nyskapande (ofta med nedvärderande betydelse).
 9. Beatles

  Beatles, egentligen The Beatles, brittisk popgrupp bestående av John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr (egentligen Richard Starkey), alla från Liverpool.

 10. naturreservat

  naturreservat, område som skyddas med stöd av miljöbalken i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.