1. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 2. LAS

  LAS, en på arbetsmarknaden allmänt nyttjad förkortning för lagen om anställningsskydd.
 3. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.
 4. stäpp

  stäpp, i ursprunglig mening grässtäpp, gräsdominerat område nästan helt utan träd eller större buskar.
 5. silke

  silke, natursilke, textilfibrer från kokonger av främst silkesfjärilen.

 6. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.

 7. rättsdogmatik

  rättsdogmatik, den del av rättsvetenskapen som arbetar med systematisering och tolkning av rättsregler under nyttjande av bl.a. skrivna lagregler, domstolsavgöranden och juridiska arbeten.
 8. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 9. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 10. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).