1. larvmördare

  larvmördare, Calosoma , släkte i skalbaggsfamiljen jordlöpare.
 2. husdjur

  husdjur, djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska och andra behov.
 3. sällskapsdjur

  sällskapsdjur, sådana djur som människan håller enbart för sitt nöjes skull.

 4. entomologi

  entomologi, läran om insekter; tidigare inkluderades i disciplinen även spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur.
 5. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.
 6. besättning

  besätt´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-sätt-ning-en
  Svensk ordbok