1. Carl Rebbe

  Rebbe, Carl, 1862–1948, läroboksförfattare, läroverksadjunkt i Jönköping 1900–05 och i Göteborg 1905–28.
 2. Norbert Elias

  Elias, Norbert, 1897–1990, tysk-brittisk sociolog, från 1935 bosatt i Storbritannien, där han 1954–62 var professor i Leicester.
 3. Mozarteum

  Mozarteum , stiftelse och musikskola i Salzburg, grundad 1880 med uppgift att främja Mozartforskningen (arkiv, bibliotek, museum, nyutgivning av Mozarts verk) och med egna orkestrar.
 4. Gallimard

  Gallimard, egentligen Librairie Gallimard, Paris, franskt bokförlag, grundat 1911. Gallimard är sprunget ur tidskriften La Nouvelle Revue Française (NRF), grundad 1908 av Gaston Gallimard (1881–1975), André Gide och Jean Schlumberger.

 5. tranch

  tranch [traŋ´ʃ el. tran´ʃ] subst. ~en ~er ORDLED: tranch-en
  Svensk ordbok