1. oädel metall

  oädel metall, metall med låg elektrodpotential (fri korrosionspotential) i galvanisk spänningsserie.
 2. ädel metall

  ädel metall, metall med hög elektrodpotential (fri korrosionspotential) i en galvanisk spänningsserie.
 3. elektrodpotential

  elektrodpotential, begrepp inom elektrokemin.

 4. bijouterier

  bijouterier, modebetonade, serietillverkade smycken av oädel metall, plast eller andra mindre dyrbara material.
 5. liturgiska föremål

  liturgiska föremål, kärl som används i den kristna gudstjänsten, främst vid nattvardsfirande.
 6. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 7. silverdoublé

  silverdoublé, beläggning av silver på oädel metall, se doublé.
 8. gulddoublé

  gulddoublé, beläggning av ett tunt guldskikt på en oädel metall eller metallegering, se doublé.
 9. korrosion

  korrosion, kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön (korrosionsmediet) med följd att materialet och/eller miljön påverkas.
 10. dubblé

  dubblé, överdrag av ädel metall på oädel, se doublé.