1. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 2. Dunkerque

  Dunkerque, nederländska Duinkerke, engelska Dunkirk, tyska Dünkirchen, hamnstad vid Engelska kanalen i Hauts-de-France, nordligaste Frankrike.

 3. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen är en del av de fyra ädla sanningarna inom den buddistiska läran.
 4. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 5. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 6. oändligheten

  oändligheten, som saknar bortre begränsning(ar) i rum eller tid och därför är ofattbart stor, lång etc.
 7. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.
 8. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.

 9. Karin Boye

  Karin Boye var en svensk författare som blivit känd både för vad hon skrev och för sitt eget tragiska liv.
 10. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.