1. Serratia

  Serratia , det vetenskapliga namnet på ett släkte stavformiga, gramnegativa bakterier som finns i stort sett överallt i vår omgivning.
 2. oår

  oår, detsamma som nödår.
 3. nödår

  nödår, oår, period av exceptionell missväxt.
 4. oår

  o`år subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: o--år-et
  Svensk ordbok
 5. nödföda

  nödföda, sådana födoämnen som tillgrips under hungersnöd men normalt inte hör till de i en viss kulturell eller social miljö accepterade råvarorna.
 6. nödår

  nö`dår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nöd--år-et
  Svensk ordbok