1. oöverskådlig

  o`överskådlig adj. ~t ORDLED: o--över-skåd-lig
  Svensk ordbok
 2. bubbeluniversum

  bubbeluniversum, en möjlig modell av universum i dess allra största skala.
 3. Hökerbergs Bokförlag

  Hökerbergs Bokförlag, egentligen Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm, grundades 1882 av Lars Hökerberg (1851–1924), 1920 övertaget av sonen Folke Lars Hökerberg (1886–1976; gift med Eva Hökerberg).
 4. bhakti

  bhakti, i den hinduistiska litteraturen ett nära personligt förhållande till en gud (oftast Vishnu eller Shiva eller gudinnan Durga/Kali).
 5. pendling

  pendling, regelbundna resor mellan bostad och arbetsplats, vanligen dagliga och med passage av administrativ gräns.
 6. Isidorus av Sevilla

  Isidorus av Sevilla, född ca 560, död 636, ärkebiskop av Sevilla, kyrkolärare, helgon, ”den siste kyrkofadern i västern”.
 7. Tristram Shandy

  Tristram Shandy, egentligen Välborne Herr Tristram Shandy: hans liv och meningar, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, roman i nio volymer av den brittiske författaren Laurence Sterne, utgiven 1759–67.

 8. Georg Philipp Telemann

  Telemann, Georg Philipp, 1681–1767, tysk tonsättare.
 9. vishnuism

  vishnuism (av Vishnu), vaishnavism, samlingsnamn på den religiositet och de religiösa rörelser inom hinduismen som placerar guden Vishnu (inklusive hans avatarer) i centrum för tro och kult.
 10. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.