1. oacceptabel

  o`acceptabel adj. ~t oacceptabla ORDLED: o--ac-cept-abel
  Svensk ordbok
 2. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 3. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 4. komorbiditet

  komorbiditet, samsjuklighet, förhållandet att en person har mer än en sjukdom samtidigt.
 5. försvarsmekanism

  försvarsmekanism, ett av de centrala begreppen i psykoanalysens teoribyggnad.
 6. bulimi

  bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.
 7. Woodrow Wilson

  Wilson, Woodrow, född 28 december 1856, död 3 februari 1924, amerikansk politiker (demokrat), president 1913–21.
 8. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 9. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 10. marknadshyra

  marknadshyra, den hyra som skulle avtalats för en lägenhet om marknaden varit helt fri.