1. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 2. bildmanipulation

  bildmanipulation, förändring av bildelement i fotografi med syfte att ändra originalbildens innehåll och betraktarens uppfattning av den verklighet bilden till synes skildrar.

 3. strålskydd

  strålskydd, tekniska eller administrativa åtgärder för att skydda människor, djur och miljö mot skadliga effekter av strålning.
 4. strejkbryteri

  strejkbryteri, i allmänt språkbruk benämning på att strejkdrabbat arbete utförs.
 5. Eskil Erlandsson

  Erlandsson, Eskil, född 1957, politiker (centerpartist), riksdagsledamot 1994–19, jordbruksminister 2006–10, landsbygdsminister 2010–14.

 6. handelsresandeproblemet

  handelsresandeproblemet, matematiskt problem av stort praktiskt och principiellt intresse.
 7. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 8. trippelvaccination

  trippelvaccination, vaccination av barn med ett blandvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.
 9. ungdomsvårdsskola

  ungdomsvårdsskola, tidigare barnavårdsinrättning för i första hand ungdomar med olika former av socialt oacceptabelt beteende – t.ex. kriminalitet eller missbruk – upp till 21 års ålder.
 10. ekosabotage

  e`kosabotage subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: eko--sabot-ag-et
  Svensk ordbok