1. reaktionsbildning

  reaktionsbildning, inom psykologin en typ av försvar mot oacceptabla känslor och impulser som innebär att dessa kan uppfattas som rakt motsatta till vad man egentligen känner.
 2. sjuårskriget

  sjuårskriget, krig 1756–63 mellan å ena sidan Preussen och Storbritannien–Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, Tysk–romerska riket och Sverige.
 3. bortträngning

  bortträngning, förträngning, ett centralt dynamiskt begrepp inom psykoanalysen.
 4. projektion

  projektion, psykologisk term med både en generell och en specifik innebörd.
 5. försvarsmekanism

  försvarsmekanism, ett av de centrala begreppen i psykoanalysens teoribyggnad.
 6. tvångssyndrom

  tvångssyndrom, engelska obsessive-compulsive disorder, OCD, psykiska störningar som domineras av tvångstankar (obsessioner) och tvångshandlingar (kompulsioner).
 7. censur

  censur, psykisk funktion som hindrar oacceptabla, omedvetna impulser från att fånga personens medvetna uppmärksamhet.
 8. nolltolerans

  nolltolerans, 0-tolerans , ett förhållningssätt som gör att vissa beteenden eller företeelser inte accepteras (att inte visa någon tolerans mot något).
 9. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 10. andraslagsförmåga

  andraslagsförmåga, kärnvapenstrategiskt begrepp som innebär att en nation har tillräckligt många och tillräckligt väl skyddade kärnvapen för att kunna tillfoga motståndaren oacceptabla skador sedan denne i ett första anfall slagit ut ett stort antal vapeninstallationer.