1. oaktat

  2o`aktat prep. ORDLED: o--akt-at
  Svensk ordbok
 2. oaktat

  1o`aktat konj. ORDLED: o--akt-at
  Svensk ordbok
 3. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

 4. hugenotter

  hugenotter, benämning på protestanterna i Frankrike (från ca 1550).
 5. vandrande flaskan

  vandrande flaskan, klassisk trollerikonst med en vinflaska och ett glas som övertäckta med två papprör byter plats.
 6. Ercole Consalvi

  Consalvi, Ercole, 1757–1824, italiensk kardinal och politiker.
 7. utomjording

  utomjording, påstådd människoliknande, intelligent varelse från en annan himlakropp observerad här på jorden.
 8. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 9. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 10. brott mot mänskligheten

  brott mot mänskligheten, grova förseelser begångna mot civilbefolkningen, första gången definierade i stadgan för Nürnbergdomstolen 1945–46 (se Nürnbergprocessen).