1. oaktsamhet

  oaktsamhet, inom juridiken detsamma som culpa, dvs. vårdslöshet och oförsiktighet.
 2. oaktsam våldtäkt

  oaktsam våldtäkt, sexualbrott som infördes 1 juli 2018, se våldtäkt

 3. oaktsam

  o`aktsam adj. ~t ~ma ORDLED: o--akt-sam
  Svensk ordbok
 4. oaktsamt sexuellt övergrepp

  oaktsamt sexuellt övergrepp, sexualbrott som infördes 1 juli 2018, se sexuellt övergrepp

 5. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 6. vårdslöshet

  vårdslöshet, inom juridiken detsamma som oaktsamhet eller culpa.
 7. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 8. oaktsamhetsbrott

  o`aktsamhetsbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: o-akt-sam-hets--brott-et
  Svensk ordbok
 9. culpa

  culpa innebär inom juridiken oaktsamhet, vårdslöshet och oförsiktighet.
 10. casus

  casus, kasus, juridisk term för våda eller olyckshändelse, dvs. skadefall som inträffar utan uppsåt eller oaktsamhet från någons sida.