1. oaktsam våldtäkt

  oaktsam våldtäkt, sexualbrott som infördes 1 juli 2018, se våldtäkt

 2. oaktsamhet

  oaktsamhet, inom juridiken detsamma som culpa, dvs. vårdslöshet och oförsiktighet.
 3. oaktsamt sexuellt övergrepp

  oaktsamt sexuellt övergrepp, sexualbrott som infördes 1 juli 2018, se sexuellt övergrepp

 4. oaktsam

  o`aktsam adj. ~t ~ma ORDLED: o--akt-sam
  Svensk ordbok
 5. vårdslöshet

  vårdslöshet, inom juridiken detsamma som oaktsamhet eller culpa.
 6. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 7. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 8. oaktsamhetsbrott

  o`aktsamhetsbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: o-akt-sam-hets--brott-et
  Svensk ordbok
 9. culpa

  culpa innebär inom juridiken oaktsamhet, vårdslöshet och oförsiktighet.
 10. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.