1. oamerikansk verksamhet

  oamerikansk verksamhet, benämning på förbjuden underminerande politisk verksamhet i USA.
 2. oamerikansk

  o`amerikansk adj. ~t ORDLED: o--amer-ik-an-ska
  Svensk ordbok
 3. antikommunism

  antikommunism, samlingsterm för rörelser och åskådningar som avvisar och bekämpar kommunismen.
 4. svartlistning

  svartlistning, uppgörande av förteckning över stater, företag, personer eller företeelser som en regering, en organisation eller liknande vill varna för, hindra från att verka på en viss marknad eller i annat syfte öva påtryckning mot.
 5. Hollywood Ten

  Hollywood Ten, benämning på en grupp filmarbetare, som 1947 dömdes till fängelse för kongresstrots, när de vägrade vittna inför det amerikanska representanthusets utskott mot oamerikansk verksamhet, HUAC, med hänvisning till författningens garantier för åsiktsfrihet.
 6. HUAC

  HUAC, House Un-American Activities Committee, utskott i amerikanska representanthuset 1938–75, från 1969 House Internal Security Committee.
 7. Zero Mostel

  Mostel, Samuel Joel ( Zero), 1915–77, amerikansk skådespelare.
 8. The Eight

  The Eight, grupp av åtta amerikanska målare, bl.a. William Glackens (1870–1938), Georg Luks (1867–1933) och John Sloan (1871–1951), som 1908 första gången gemensamt ställde ut i New York.