1. oas

  oas, grönskande och bördigt område i öken beroende på lokalt god tillgång till sötvatten.
 2. OAS

  OAS, Organization of American States, samarbetsorgan, bildat 1948, mellan staterna på västra halvklotet.

 3. OAS

  OAS, Organisation de l’armée secrète, fransk ”hemlig arméorganisation” med syfte att förhindra Algeriets frigörelse.
 4. Liwa-oasen

  Liwa-oasen, oas i södra Förenade Arabemiraten; för belägenhet se landskarta Förenade Arabemiraten.
 5. oas

  oa´s subst. ~en ~er ORDLED: oas-en
  Svensk ordbok
 6. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 7. Siwa

  Siwa, oas i Egypten, se Ammonoasen.
 8. Siwaoasen

  Siwaoasen, oas i Egypten, se Ammonoasen.
 9. Algerietrevolten

  Algerietrevolten, algeriernas kamp 1954–62 för frigörelse från Frankrike.
 10. konstbevattning

  konstbevattning innebär att man för ut vatten på åkrar, i trädgårdar och skogar för att grödan ska växa bättre och för att man i torra områden ska kunna odla växter som kräver mycket vatten.