1. oas

  oas, grönskande och bördigt område i öken beroende på lokalt god tillgång till sötvatten.
 2. OAS

  OAS, Organization of American States, samarbetsorgan, bildat 1948, mellan staterna på västra halvklotet.

 3. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.

 4. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 5. Saudiarabien

  Saudiarabien, stat på Arabiska halvön, sydvästra Asien.

 6. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 7. Förenade Arabemiraten

  Förenade Arabemiraten, stat på Arabiska halvön.

 8. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.

 9. Mekka

  Mekka, Mecka, arabiska Makka, stad i Hijaz, västra Saudiarabien: 1,5 miljoner invånare (2010).
 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.