1. oas

  oas, grönskande och bördigt område i öken beroende på lokalt god tillgång till sötvatten.
 2. OAS

  OAS, Organisation de l’armée secrète, fransk ”hemlig arméorganisation” med syfte att förhindra Algeriets frigörelse.
 3. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 4. Gat

  Gat, oas i sydvästra Libyen, se Ghat.
 5. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.
 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 8. Saudiarabien

  Saudiarabien, stat på Arabiska halvön, sydvästra Asien.

 9. Mekka

  Mekka, Mecka, arabiska Makka, stad i Hijaz, västra Saudiarabien: 1,5 miljoner invånare (2010).
 10. Förenade Arabemiraten

  Förenade Arabemiraten, stat på Arabiska halvön.