1. parkour

  parkour, kroppsövningar som bygger på snabb och effektiv förflyttning samt forcering av hinder med endast den egna kroppen som hjälpmedel.
 2. riksdag

  riksdag, benämning på det folkvalda parlamentet i Sverige, Finland och Estland samt Danmark 1849–1951 och i Tyskland under olika perioder.
 3. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 4. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 5. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 6. Sofokles

  Sofokles, 497–406 f.Kr., grekisk dramatiker, vid sidan av Aischylos och Euripides antikens främste.
 7. hjärt–lungräddning

  hjärt–lungräddning, HLR, resuscitering, återupplivning, åtgärder som ska utföras på medvetslös person som saknar blodcirkulation och normal andning.

 8. Gunnar Ekelöf

  Ekelöf, Gunnar, född 15 september 1907, död 16 mars 1968, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1958, fil.hedersdoktor i Uppsala 1958.
 9. exponentiell tillväxt

  exponentiell tillväxt, tillväxt när mängden individer, celler, kapital etc. oavbrutet ökar med en konstant faktor, F, under en bestämd tidsperiod, t.
 10. folkhälsa

  folkhälsa, det allmänna hälsotillståndet i en befolkning.