1. obalans

  o`balans subst. ~en ORDLED: o--bal-ans-en
  Svensk ordbok
 2. obalanserad

  o`balanserad adj. obalanserat ORDLED: o--bal-ans-er-ad
  Svensk ordbok
 3. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 4. Hippokrates

  Hippokrates från Kos, född ca 460, död ca 370 f.Kr., grekisk läkare.
 5. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 6. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 7. ekosofi

  ekosofi, filosofisk skola som vuxit fram under inspiration av det tilltagande engagemanget för miljöfrågor.
 8. adaptation

  adaptation, en process som innebär att individen anpassar sig till omgivningens krav, i en strävan efter jämvikt där det gäller att upphäva en obalans som har uppstått i hans samspel med miljön.
 9. hypotension

  hypotension, lågt blodtryck.

 10. population

  population, i biologin alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.