1. kinesiologi

  kinesiologi, alternativmedicinsk metod baserad på att man genom s.k. manuell muskeltestning kan bedöma om stress, obalanser eller blockeringar finns i kroppen.
 2. Friedrich A. von Hayek

  Hayek, Friedrich August, von, född 8 maj 1899, död 23 mars 1992, österrikisk-brittisk ekonom och politisk filosof, 1927–31 chef för konjunkturinstitutet i Wien, 1931–50 professor i nationalekonomi vid London School of Economics, 1950–62 vid University of Chicago, därefter vid universiteten i Freiburg och Salzburg.
 3. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.
 4. delarbetsmarknad

  delarbetsmarknad, en del av den totala arbetsmarknaden i ett lands ekonomi.
 5. glukos-6-fosfatdehydrogenas

  glukos-6-fosfatdehydrogenas, G-6-PD, ett enzym som katalyserar det första kemiska steget i den s.k. pentosfosfat-shunten.
 6. bostadsmarknad

  bostadsmarknad, sammanfattande benämning på de marknader där bostäder efterfrågas.

 7. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.

 8. offsetström

  offsetström, inom elektroniken benämning på den obalans i basströmmar som krävs för att balansera den differentiella ingången i en differentialförstärkare eller operationsförstärkare.
 9. biopati

  biopati, alternativmedicinsk verksamhet som använder speciella diagnosmetoder såsom apparatur för mätning av obalanser i kroppens energiströmmar.
 10. guldflödesmekanismen

  guldflödesmekanismen, en av Richard Cantillon och David Hume under 1700-talet (oberoende av varandra) upptäckt mekanism för automatisk anpassning av betalningsbalansen i länder med guldmyntfot.