1. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.
 2. bostadsmarknad

  bostadsmarknad, sammanfattande benämning på de marknader där bostäder efterfrågas.

 3. Friedrich A. von Hayek

  Hayek, Friedrich August, von, född 8 maj 1899, död 23 mars 1992, österrikisk-brittisk ekonom och politisk filosof, 1927–31 chef för konjunkturinstitutet i Wien, 1931–50 professor i nationalekonomi vid London School of Economics, 1950–62 vid University of Chicago, därefter vid universiteten i Freiburg och Salzburg.
 4. glukos-6-fosfatdehydrogenas

  glukos-6-fosfatdehydrogenas, G-6-PD, ett enzym som katalyserar det första kemiska steget i den s.k. pentosfosfat-shunten.
 5. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.

 6. kinesiologi

  kinesiologi, alternativmedicinsk metod baserad på att man genom s.k. manuell muskeltestning kan bedöma om stress, obalanser eller blockeringar finns i kroppen.
 7. offsetström

  offsetström, inom elektroniken benämning på den obalans i basströmmar som krävs för att balansera den differentiella ingången i en differentialförstärkare eller operationsförstärkare.
 8. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 9. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 10. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.