1. obalanserad

  o`balanserad adj. obalanserat ORDLED: o--bal-ans-er-ad
  Svensk ordbok
 2. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 3. Vilhelm II

  Vilhelm II (tyska Wilhelm II.), född 27 januari 1859, död 4 juni 1941, tysk kejsare och kung av Preussen 1888–1918, son till kejsar Fredrik III.
 4. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 5. George Gordon Byron

  Byron, George Gordon, från 1798 Baron Byron (Lord Byron), född 22 januari 1788, död 19 april 1824, brittisk författare; sonson till John Byron.

 6. kromosomavvikelse

  kromosomavvikelse, kromosomrubbning, kromosommutation, kromosomal aberration, förändring av kromosomernas antal eller form.

 7. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.
 8. inversion

  inversion, omkastning 180° av läget för ett kromosomsegment.

 9. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 10. roder

  roder, anordning för styrning och manövrering av främst farkoster i vatten och i luft.