1. massaved

  massaved, rundved lämplig som råvara för tillverkning av pappersmassa.
 2. obarkad

  o`barkad adj. obarkat ORDLED: o--bark-ad
  Svensk ordbok
 3. granbarkborre

  granbarkborre, åttatandad barkborre, Ips typographus, art i skalbaggsfamiljen vivlar.
 4. getingbockar

  getingbockar, arter av släktena Clytus och Plagionotus i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 5. blåhjon

  blåhjon, Callidium violaceum, art i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 6. rundvirke

  rundvirke, virke som är obarkat eller som barkats i skog eller vid industri men inte bearbetats på annat sätt.
 7. barkbockar

  barkbockar, släktena Tetropium, Xylotrechus och Plagionotus m.fl. i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 8. Ernobius

  Ernobius, det vetenskapliga namnet på ett släkte i skalbaggsfamiljen trägnagare med åtta arter i Sverige.
 9. julstock

  julstock, en obarkad trädstock med ena änden inne på härden, den andra upplyft på en pall e.d., så att man, genom att skjuta in den på härden allt efter som den förbrändes, åstadkom kontinuerlig eld.
 10. splintborrar

  splintborrar, Scolytus , släkte i skalbaggsfamiljen barkborrar.