1. massaved

  massaved, rundved lämplig som råvara för tillverkning av pappersmassa.
 2. obarkad

  o`barkad adj. obarkat ORDLED: o--bark-ad
  Svensk ordbok
 3. granbarkborre

  granbarkborre, åttatandad barkborre, Ips typographus, art i skalbaggsfamiljen vivlar.
 4. blåhjon

  blåhjon, Callidium violaceum, art i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 5. getingbockar

  getingbockar, arter av släktena Clytus och Plagionotus i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 6. rundvirke

  rundvirke, virke som är obarkat eller som barkats i skog eller vid industri men inte bearbetats på annat sätt.
 7. barkbockar

  barkbockar, släktena Tetropium, Xylotrechus och Plagionotus m.fl. i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 8. Ernobius

  Ernobius, det vetenskapliga namnet på ett släkte i skalbaggsfamiljen trägnagare med åtta arter i Sverige.
 9. splintborrar

  splintborrar, Scolytus , släkte i skalbaggsfamiljen barkborrar.
 10. almsplintborrar

  almsplintborrar, Scolytus laevis och S. scolytus, arter i skalbaggsfamiljen barkborrar.