1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 3. erinyer

  erinyer, i antik myt hämndgudinnor med särskild uppgift att straffa brott mot släktingar, t.ex. moder- och fadermord.
 4. sepoyupproret

  sepoyupproret, indiskt uppror mot britterna 1857–58.
 5. Döderhultarn

  Döderhultarn, egentligen Axel Petersson, 1868–1925, skulptör, verksam i Oskarshamn.
 6. Anna Maria Lenngren

  Lenngren, Anna Maria, född Malmstedt 18 juni 1754, död 8 mars 1817, författare.
 7. Hades

  Hades (grekiska Hadēs), i grekisk myt son till Kronos och Rea, bror till Zeus och Poseidon och härskare över underjorden tillsammans med sin maka Persefone.
 8. Marx Brothers

  Marx Brothers, bröderna Marx, amerikansk komikergrupp, bestående av Chico Marx (egentligen Leonard, 1886–1961), Harpo Marx (egentligen Adolph, 1888–1964), Groucho Marx (egentligen Julius, 1890–1977) och Zeppo Marx (egentligen Herbert, 1901–79) – födelseåren är osäkra och flera andra årtal förekommer.
 9. Verner von Heidenstam

  Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
 10. obarmhärtig

  o`barmhärtig adj. ~t ORDLED: o--barm-härt-ig
  Svensk ordbok