1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 3. Livets Ord

  Livets Ord, kristen stiftelse bildad i Uppsala 1983; i dagligt tal avses med benämningen församling med samma namn.
 4. Hades

  Hades (grekiska Hadēs), i grekisk myt son till Kronos och Rea, bror till Zeus och Poseidon och härskare över underjorden tillsammans med sin maka Persefone.
 5. Anna Maria Lenngren

  Lenngren, Anna Maria, född Malmstedt 18 juni 1754, död 8 mars 1817, författare.
 6. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 7. sepoyupproret

  sepoyupproret, indiskt uppror mot britterna 1857–58.
 8. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 9. Verner von Heidenstam

  Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
 10. erinyer

  erinyer, i antik myt hämndgudinnor med särskild uppgift att straffa brott mot släktingar, t.ex. moder- och fadermord.