1. obedd

  o`bedd adj. obett ORDLED: o--bedd
  Svensk ordbok
 2. Vanuatu

  Vanuatu, före 1980 Nya Hebriderna, stat i Melanesien i sydvästra Stilla havet.

 3. rysk mat

  rysk mat. Rysslands bidrag till den internationella gastronomin daterar sig främst till slutet av 1800-talet, då detta kök var oerhört populärt i Europa.

 4. skördemaskin

  skördemaskin, i vid bemärkelse en maskin som underlättar tillvaratagandet av växter och växtdelar.
 5. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.