1. obehag

  o`behag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: o--be-hag-et
  Svensk ordbok
 2. obehagströskel

  obehagströskel, den svagaste ton som uppfattas som smärtsam vid en given frekvens; se hörsel.
 3. obehaglig

  o`behaglig adj. ~t ORDLED: o--be-hag-lig
  Svensk ordbok
 4. fjärilar

  fjärilar är insekter som finns nästan överallt på jorden.
 5. mimikry

  mimikry, mimicry, förhållandet att individer av en art (mimaren) till det yttre liknar individer av en annan, mer eller mindre obesläktad art (modellen).
 6. Jane Austen

  Austen, Jane, född 16 december 1775, död 18 juli 1817, brittisk författare, en av den engelskspråkiga litteraturens klassiker.
 7. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 8. placeboeffekt

  placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös.
 9. anemonfiskar

  anemonfiskar, clownfiskar, Amphiprioninae, underfamilj frökenfiskar med ca 30 arter.
 10. symtom

  symtom, symptom, subjektivt symtom, sjukdomsyttring som uppfattas av den sjuke, dvs. ett obehag eller lidande som sjukdomen framkallar.