1. obetydlig

  o`betydlig adj. ~t ORDLED: o--be-tyd-lig
  Svensk ordbok
 2. obetydligt

  o`betydligt adv. ORDLED: o--be-tyd-ligt
  Svensk ordbok
 3. isört

  isört, isplanta, Mesembryanthemum crystallinum, art i familjen isörtsväxter.
 4. slingeväxter

  slingeväxter, Haloragaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 180 arter ett- till fleråriga, vatten- eller landlevande örter i tempererade och subtropiska trakter, främst på södra halvklotet.
 5. bandtångsväxter

  bandtångsväxter, Zosteraceae, enhjärtbladig växtfamilj som förekommer i bräckt och salt vatten på både norra och södra halvklotet.
 6. rudimentär

  rudimentär, som har tillbakabildats (om kroppsligt organ); (överfört) obetydlig.
 7. Lissajous-figurer

  Lissajous-figurer (efter den franske fysikern Jules A. Lissajous, 1822–80) uppstår vid samverkan av två mot varandra vinkelräta sinussvängningar, förutsatt att svängningarnas frekvenser står i enkla heltalsförhållanden till varandra; se bild.
 8. trollhasselväxter

  trollhasselväxter, Hamamelidaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 100 arter, mest medelstora träd och buskar i tempererade och subtropiska trakter.
 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 10. astatisk

  astatisk, fysikalisk term: som saknar (eller har bara obetydlig) tendens att inta ett bestämt läge.