1. obetydligt

  o`betydligt adv. ORDLED: o--be-tyd-ligt
  Svensk ordbok
 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 3. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 4. råvara

  råvara, obearbetad eller obetydligt bearbetad vara för industriell vidareförädling; inom naturresursforskningen den del av den potentiellt utnyttjbara volymen reserver som faktiskt utvinns av människan.
 5. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 6. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 7. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 8. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 9. vaccin

  vaccin, preparat som används för att framkalla immunitet mot en viss infektionssjukdom.

 10. Kalifornien

  Kalifornien, California, förkortat CA, delstat i västra USA, vid Stilla havet.