1. obetydligt

  o`betydligt adv. ORDLED: o--be-tyd-ligt
  Svensk ordbok
 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 3. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 4. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 5. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 6. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 7. Ku Klux Klan

  Ku Klux Klan, högerextremistisk organisation i USA bildad 1866, ursprungligen som en klubb för veteraner från sydstatsarmén.
 8. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 9. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 10. Heliopolis

  Heliopolis (’Solstaden’), grekisk benämning på den gamla egyptiska kultorten Iunu, Bibelns On, i deltaområdet nordöst om nuvarande Kairo.