1. obillig

    o`billig adj. ~t ORDLED: o--bill-ig
    Svensk ordbok
  2. retorsion

    retorsion, folkrättslig term för en stats motåtgärder i påtryckningssyfte mot en annan stat vars beteende upplevts som obilligt och kanske olagligt.
  3. gåva

    gåva, överlåtelse av fast eller lös egendom utan vederlag.