1. objekt

  objekt, grammatisk term för ett nominalt led som bestämmer ett transitivt verb.
 2. objektivitet

  objektivitet, saklighet, opartiskhet (motsats subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt används i ett flertal betydelser.
 3. objekt

  objekt, grammatisk term för ett semantiskt kasus (se kasusgrammatik) som avser den mest neutrala rollen vid ett predikat, dvs. rollen som föremål för skeendet: soppan kokade upp, han kokade upp soppan, månen syns inte, man kan inte se månen.
 4. objektiv

  objektiv är den som tar hänsyn bara till fakta och inte till åsikter och känslor.
 5. objekt

  objekt är föremål som man gör något med, till exempel köper eller säljer.
 6. objektiv

  objektiv, inom optiken den lins (det linssystem) som vänds mot målet i kamera, kikare eller mikroskop.
 7. objektivism

  objektivism, filosofisk term som används i flera betydelser; kunskapsteoretisk realism, i motsats till subjektivism, psykologism, och solipsism.
 8. objektivitetsprincipen

  objektivitetsprincipen, för domstolar och offentlig förvaltning gällande och i grundlagen (regeringsformen) inskriven grundsats som innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska.
 9. direkt objekt

  direkt objekt, grammatisk term.
 10. objektivism

  objektivism, filosofisk term som används i flera betydelser. Inom värdeteorin objektivistiska teorier, i motsats till subjektivistiska och emotivistiska (se subjektivism och emotivism).