1. oblat

  oblat, osyrat (ojäst) nattvardsbröd.
 2. oblat

  oblat, i namnet på vissa kongregationer, t.ex. oblatfäderna, också verksamma i Sverige.
 3. oblat

  oblat, barn som på medeltiden överlämnades till ett kloster för att bli munk eller nunna.
 4. oblat

  oblat, lekman som är ansluten till ett kloster och delvis följer dess regel (jämför tertiärer).
 5. oblat

  oblat, benämning på kapslar av stärkelse som användes förr för att innesluta läkemedel i pulverform.
 6. oblat

  obla´t subst. ~en ~er ORDLED: oblat-en
  Svensk ordbok
 7. oblat form

  oblat form, form hos atomkärna med en laddningsfördelning sådan att kvadrupolmomentet är mindre än 0.
 8. oblatask

  oblatask, skrin för de bröd (oblater) som skall användas vid nattvardsfirandet.
 9. oblation

  oblation, församlingens frambärande av offergåvor i gudstjänsten – bröd, vin och vatten för nattvarden samt i äldre tid olika naturaprodukter.
 10. anaerob

  anaerob sägs en process eller organism vara som inte fordrar tillgång till fritt syre.