1. oblat

  oblat, osyrat (ojäst) nattvardsbröd.
 2. tertiärer

  tertiärer, gifta eller ogifta medlemmar av en ”tredje” orden inom Franciskanorden, Dominikanorden och Karmelitorden (alla företrädda i Sverige) samt några andra ordensfamiljer, t.ex. oblater (till skillnad från ”första” och ”andra” orden, dvs. de män respektive kvinnor som avlagt de tre klosterlöftena).
 3. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 4. oblat

  oblat, benämning på kapslar av stärkelse som användes förr för att innesluta läkemedel i pulverform.
 5. oblatask

  oblatask, skrin för de bröd (oblater) som skall användas vid nattvardsfirandet.
 6. klosterskola

  klosterskola, skola som drivs inom eller av ett kloster.
 7. triaxial rotor

  triaxial rotor, snabbt roterande atomkärna som har formen av en ellipsoid med alla tre axlarna olika.
 8. bröd

  bröd, ett av baslivsmedlen i stora delar av världen.
 9. fabrica

  fabrica, medeltida kyrkorättslig term som avsåg dels själva kyrkobyggnaden ( fabrica ecclesiae), dels och framför allt den förmögenhet i jordegendom och andra tillgångar (främst tiondeinkomster) som var anslagna för att bekosta en kyrkas byggande, reparation och övriga underhåll (inklusive vin, oblater, rökelse och andra kostnader för gudstjänsten).
 10. diplom

  diplom, offentlig handling, urkund, särskilt om medeltida brev.