1. obligatorisk

  obligatorisk, bindande, tvingande.
 2. obligatorisk skola

  obligatorisk skola, skola som alla är förpliktade enligt lag att gå igenom.

 3. obligatorisk försäkring

  obligatorisk försäkring, försäkring som är föreskriven i lag.
 4. obligatoriskt åtal

  obligatoriskt åtal, åtal som åklagaren är skyldig att väcka och där inget utrymme lämnas för dennes skönsmässiga bedömning.
 5. obligatorisk

  obligato´risk adj. ~t ORDLED: ob-lig-at-or-isk
  Svensk ordbok
 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. danska

  danska, nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danska medborgare, 5,1 miljoner (2010).
 8. obligatorisk nämnd

  obligatorisk nämnd, nämnd som varje kommun eller landsting måste ha.
 9. sunna

  sunna, begrepp som gärna används inom islam i den mer begränsade innebörden av den sed och det föredöme som kan åberopa sig på profeten Muhammed själv.
 10. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.