1. oboe

  oboe, träblåsinstrument med konisk borrning och dubbelt rörblad i sopranläge.
 2. oboe

  oboe, i orgeln en stämma i rörverket.
 3. normalton

  normalton, stämton, ton som brukas som referens vid stämning av musikinstrument och som vanligen erhålls från stämgaffel.
 4. träblåsinstrument

  träblåsinstrument, sammanfattande benämning på orkesterns flöjter och rörbladsinstrument, dvs. främst tvärflöjt, oboe, fagott, klarinett och saxofon.
 5. blåsinstrument

  blåsinstrument, musikinstrument hos vilket en avgränsad luftmängd utgör det vibrerande element som bestämmer tonhöjd och klangfärg.
 6. OBO-fartyg

  OBO-fartyg, OBO, kombinationsfartyg avsett att ta omväxlande olja, lätta torra bulklaster och tunga bulk­laster, främst malm (engelska ore).

 7. oboe

  oboe [å`boe äv. åbå´] subst. ~n ~r ORDLED: obo-en
  Svensk ordbok
 8. klangfärg

  klangfärg, egenskap hos en klang, som gör att den kan låta annorlunda än andra klanger med samma tonhöjd och tonstyrka.

 9. klaff

  klaff används för att ändra tonhöjd när man spelar vissa träblåsinstrument.
 10. instrumentation

  instrumentation, orkestrering , konsten att fördela stämmor eller enstaka ljud på olika musikinstrument eller andra ljudkällor i en ensemble.