1. obruten

  o`bruten adj. obrutet obrutna ORDLED: o--brut-en
  Svensk ordbok
 2. julianska dagtal

  julianska dagtal, dagarna numrerade i obruten följd enligt julianska perioden.
 3. poker

  poker, kortspel som spelas (med eller utan joker) av två–tio spelare, som i given får två–fem kort var (olika varianter förekommer).

 4. Skandisloppet

  Skandisloppet, endagslopp på cykel arrangerat av Upsala CK sedan 1909, Sveriges tredje äldsta idrottstävling med obruten följd efter Kungsbackaloppet (1898) och Sleipners terräng i Stockholm (1901).
 5. kirunaanomalin

  kirunaanomalin, avvikelse (anomali) i det geomagnetiska fältet i området kring apatitjärnmalmen i Kiruna.
 6. blinda fläcken

  blinda fläcken är en del av ögat som saknar synceller.
 7. Gamla kyrkan

  Gamla kyrkan, den tidiga kyrkan , fornkyrkan, benämning på kristendomens äldsta period, fram till ca 500.
 8. kurskanomalin

  kurskanomalin, anomali i det jordmagnetiska fältet orsakad av järnmalmskroppen i Kursk, Ryska federationen.
 9. Vincenzo Galeotti

  Galeotti (egentligen Tomaselli), Vincenzo, 1733–1816, italiensk dansare och balettmästare.
 10. oinochoe

  oinochoe (grekiska oinochoē), antik grekisk kanna att ösa och hälla vin och andra vätskor med.