1. obscen

  obscen [-se´n] adj. ~t ORDLED: ob-scen
  Svensk ordbok
 2. obscenitet

  obscenitet [-senite´t] subst. ~en ~er ORDLED: ob-scen-itet-en
  Svensk ordbok
 3. John Cleland

  Cleland, John, 1709–89, brittisk författare.
 4. fica

  fica (ital., ”fitta”), en obscen gest som i medelhavsländerna används som skydd mot personer med onda ögat.
 5. amerikanska religioner

  amerikanska religioner avser den amerikanska dubbelkontinentens inhemska religioner.

 6. fräck

  fräck adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. fikon

  fi`kon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fik-on-et
  Svensk ordbok