1. observant

  observant [-an´t el. -aŋ´t] adj., neutr. ~ ORDLED: ob-serv-ant
  Svensk ordbok
 2. orientaliskt korthår

  orientaliskt korthår, Oriental Shorthair, brittisk korthårig kattras i raskategori IV.
 3. tonkines

  tonkines, ibland tonkanes, Tonkinese, sydöstasiatisk-amerikansk korthårig kattras.
 4. miqwe

  miqwe (hebr., ’(vatten)samling’), miqwa, mikve, judisk term för en damm där man badar för att återställa rituell renhet.
 5. fruntimmersveckan

  fruntimmersveckan, perioden 19–24 juli, då sex dagar i rad i almanackan har kvinnonamn (för att veckan skall bli fulltalig brukar man även räkna in Fredrikdagen 18 juli).
 6. foreign white

  foreign white, brittisk kattras i raskategori IV som FIFe numera emellertid räknar som en färgvariant av siames, inte som en självständig ras.
 7. russian blue

  russian blue, dansk-brittisk korthårig kattras i raskategori III.
 8. cornish rex

  cornish rex, brittisk korthårig kattras inom raskategori III.
 9. möte

  möte, dvs. det slumpvisa mötet med en annan människa, ett djur eller ett föremål som i traditionen tillagts magisk eller ominös innebörd, har spelat en stor roll i de flesta kulturers övertro, varvid man främst brukat skilja mellan goda och onda möten.
 10. orientaliskt långhår

  orientaliskt långhår, semilånghårig kattras i raskategori IV.