1. fruntimmersveckan

  fruntimmersveckan, perioden 19–24 juli, då sex dagar i rad i almanackan har kvinnonamn (för att veckan skall bli fulltalig brukar man även räkna in Fredrikdagen 18 juli).
 2. möte

  möte, dvs. det slumpvisa mötet med en annan människa, ett djur eller ett föremål som i traditionen tillagts magisk eller ominös innebörd, har spelat en stor roll i de flesta kulturers övertro, varvid man främst brukat skilja mellan goda och onda möten.
 3. observant

  observant [-an´t el. -aŋ´t] adj., neutr. ~ ORDLED: ob-serv-ant
  Svensk ordbok
 4. elektrisk installation

  elektrisk installation, elektrisk anläggning inom byggnad för fördelning och användning av elektrisk energi, normalt för en spänning av 230/400 V (dvs. 230 V mellan neutral ledare och fasledare samt 400 V mellan två avfasledare i ett trefassystem).
 5. ekologiska viner

  ekologiska viner, viner framställda av ekologiskt odlade druvor.

 6. orientaliskt korthår

  orientaliskt korthår, Oriental Shorthair, brittisk korthårig kattras i raskategori IV.
 7. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 8. tonkines

  tonkines, ibland tonkanes, Tonkinese, sydöstasiatisk-amerikansk korthårig kattras.
 9. miqwe

  miqwe (hebr., ’(vatten)samling’), miqwa, mikve, judisk term för en damm där man badar för att återställa rituell renhet.
 10. foreign white

  foreign white, brittisk kattras i raskategori IV som FIFe numera emellertid räknar som en färgvariant av siames, inte som en självständig ras.