1. observatör

  observatör är en person som iakttar vad som händer, till exempel i en konflikt.
 2. observatör

  observatö´r subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ör-en
  Svensk ordbok
 3. observatörseffekt

  observatörseffekt, effekt av observatörens närvaro under observation, märkbar främst inom socialvetenskaperna.
 4. jakobsstav

  jakobsstav, gradstock, medeltida astronomiskt vinkelmätningsinstrument.
 5. horisont

  horisont, den skenbara gränsen mellan himlavalvet och jordytan.
 6. cirkumpolär

  cirkumpolär, som omger eller kretsar kring en pol, inom astronomin om en himlakropp (t.ex. en stjärna) som, sedd från en viss ort, alltid befinner sig över horisonten.
 7. hägring

  hägring, optiskt fenomen i atmosfären, orsakat av ljusets brytning och spegling inom vissa luftlager.
 8. atmosfärisk refraktion

  atmosfärisk refraktion, ett fenomen som uppstår när ljusstrålar utifrån rymden passerar genom atmosfären.
 9. Lorentz-transformation

  Lorentz-transformation, den ändring av rums- och tidskoordinater som sker vid byte av observatör.
 10. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.