1. observation

  observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden.
 2. deltagande observation

  deltagande observation, deltagarobservation, samhällsvetenskaplig metod, i första hand använd inom kultur- och socialantropologi, etnologi, folkloristik och sociologi, innebärande att forskaren personligen lever i det kulturella och sociala sammanhang som studeras.
 3. observationsundersökning

  observationsundersökning, inom medicinen samt beteende- och samhällsvetenskaperna term för vetenskaplig studie där observationer (data) insamlas utan att någon potentiellt påverkande åtgärd (intervention) sätts in inom ramen för undersökningen.
 4. observationsinlärning

  observationsinlärning, detsamma som modellinlärning.
 5. observation

  observation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 7. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 10. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.