1. observera

  observera är att lägga märke till något, se observation.
 2. observera

  observe´ra verb ~de ~t ORDLED: ob-serv-er-ar SUBST.: observerande; observation
  Svensk ordbok
 3. Plato

  Plato, Planetary Transits and Oscillations of Stars, europeiskt rymdteleskop för sökande efter exoplaneter 

 4. Cheops

  Cheops, Characterising Exoplanet Satellite, europeiskt rymdteleskop för studier av exoplaneter 

 5. nollhypotes

  nollhypotes, statistisk term.
 6. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 7. Perseiderna

  Perseiderna, meteorskur med radiant i stjärnbilden Perseus.
 8. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 9. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 10. torsion

  torsion, deformationstyp hos stänger och balkar som t.ex. uppkommer, då en stång, fäst i sin ena ände, vrids kring sin längdaxel av ett kraftpar som verkar på den fria änden.