1. observera

  observera är att lägga märke till något, se observation.
 2. observera

  observe´ra verb ~de ~t ORDLED: ob-serv-er-ar SUBST.: observerande; observation
  Svensk ordbok
 3. Merkurius

  Merkurius, symbol ☿, en av de jordlika planeterna och den innersta i solsystemet, känd sedan urminnes tider men svår att observera från svensk horisont.
 4. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 5. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 6. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 7. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 8. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 9. Aristoteles

  Aristoteles var en grekisk filosof som verkade i Athen på 300-talet före Kristus.
 10. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.