1. obunden form

  obunden form, prosa, text som är obunden av versregler.
 2. obunden

  o`bunden adj. obundet obundna ORDLED: o--bund-en
  Svensk ordbok
 3. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 4. theravada

  theravada, theravāda, den gren av hinayanabuddhism som finns i Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam.

 5. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 6. prosa

  prosa, muntlig eller skriftlig framställning som i sin principiellt raka och osmyckade form skiljer sig från poesi.
 7. Svenska Dagbladet

  Svenska Dagbladet, SvD, obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.

 8. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 9. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 10. borggårdskrisen

  borggårdskrisen, konstitutionell konflikt mellan Gustaf V och Karl Staaff som i samband med försvarsstriden och bondetåget i februari 1914 ledde till den liberala ministärens avgång.