1. obundet slumpmässigt urval

  obundet slumpmässigt urval, OSU, grundläggande urvalsmetod vid statistiska urvalsundersökningar, sådan att varje möjlig följd av individer (enheter) i populationen har samma chans att bli utvald.
 2. stickprov

  stickprov, urval , sampel, en del (delmängd) av en population, utvald enligt någon urvalsmetod, t.ex. obundet slumpmässigt urval.
 3. vagabond

  vagabond, annat ord för luffare.
 4. liberalteologi

  liberalteologi, riktningar inom protestantisk teologi som pläderat för ett fritt, av kyrkans dogmer obundet sanningssökande.
 5. antinomi

  antinomi, par av logiskt oförenliga påståenden eller åsikter (tes och antites) som båda på goda grunder kan förefalla vara sanna.
 6. felmarginal

  felmarginal, en övre gräns för urvalsfelet i en skattning.
 7. Götiska Förbundet

  Götiska Förbundet, ordenssällskap, instiftat 1815.
 8. Immigranternas Centralförbund

  Immigranternas Centralförbund, ICF, bildades 1990.
 9. klavikord

  klavikord, det enklaste av klaverinstrumenten.
 10. Förbundet för kristen humanism och samhällssyn

  Förbundet för kristen humanism och samhällssyn, samfund bildat 1972 genom en sammanslagning av Förbundet för kristen humanism (1937) och Förbundet för kristet samhällsliv (1918).