1. bunden form

  bunden form, vers i strikt mening, med ett regelbundet återkommande metriskt mönster och ofta med någon form av rim.
 2. fauvism

  fauvism (franska fauvisme), riktning inom 1900-talets måleri.
 3. alliansfrihet

  alliansfrihet innebär att ett land ställer sig utanför de internationella maktblocken, såsom t.ex. Sverige, Schweiz, Österrike och Indien har gjort.
 4. hemolys

  hemolys, upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin).
 5. Alice Bah Kuhnke

  Bah Kuhnke, Alice, född Bah 1971, politiker (miljöpartist), kultur- och demokratiminister 2014–19, ledamot av Europaparlamentet sedan 2019.

 6. intellektuell

  intellektuell, en mångtydig benämning på den som med sina idéer söker påverka samhällsutvecklingen.
 7. POSK

  POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, riksorganisation och forum för dem som vill verka som förtroendevalda inom Svenska kyrkan utan att därför vilja binda sitt engagemang till allmänpolitiska partier.
 8. klavikord

  klavikord, det enklaste av klaverinstrumenten.
 9. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 10. expressionism

  expressionism, riktning inom 1900-talets bildkonst, arkitektur, litteratur, teater och film.